Gridman Universe

Zwiastun Gridman Universe

Pojawił się nowy zwiastun Gridman Universe, kontynuacji SSSS.Gridman i SSSS.Dynazenon. W zapowiedzi usłyszeć można motyw główny „uni­‑verse”, który podobnie jak w poprzednich odsłonach…